فلسفه های لاجوردی

یادداشت های من...

یکشنبه 5 فروردین 1397 ساعت 01:55

خود غلط بود آنچه می پنداشتیم...سینه مالامال درد است،

ای دریغا مرهمی...


"حافظ"


بشنوید: ما ز یاران چشم یاری داشتیم؛ استاد شجریان

https://storage.tarafdari.com/contents/user112954/content-sound/ma_ze_yaran_chashme_yari.mp3