فلسفه های لاجوردی

یادداشت های من...

سه‌شنبه 17 بهمن 1396 ساعت 21:02

چون کبوترهای وحشیزمان

در بستر شب، خواب و بیدار است

هوا آرام

شب خاموش

راه آسمان ها باز

خیالم

چون کبوترهای وحشی می کند پرواز


"فریدون مشیری"

برچسب‌ها: شعر