فلسفه های لاجوردی

یادداشت های من...

شنبه 6 آبان 1396 ساعت 09:34

این است...


  هفته ی پیش که انتخابات شورای مدرسه بود، نام دانش آموزی را در لیست کاندیداها دیدم که پارسال شاگردم بود؛ دانش آموزی به لحاظ درسی، ضعیف، و  از نظر اعتماد به نفس، ضعیف تر. خیلی از وقت ها بچه های کلاس دستش می انداختند یا مسخره اش می کردند.

خوشحال شدم از این که چنین دانش آموزی جرات کرده و کاندیدا شده است؛ چرا که این قضیه به رشد شخصیت و بالا بردن اعتماد به نفسش کمک خواهد کرد...

  امروز که نتایج آرا را پرسیدم، فهمیدم که  سوم شده است...


برچسب‌ها: واگویه